Nieuws

Bijverdienen voor studenten/scholieren

Indien u scholieren in dienst neemt dan kan dit gevolgen hebben voor hun studiefinanciering of kinderbijslag. In veel bedrijven wordt tijdens vakantieperioden vaak gebruik gemaakt van scholieren. Deze vakantiekrachten hebben in veel gevallen recht op een studielening of op studiefinanciering. Verdienen ze echter teveel met hun vakantiebaantje, dan moeten zij mogelijk de studielening of financiering stopzetten … Continue reading Bijverdienen voor studenten/scholieren

Kinderopvangtoeslag 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit Kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van toetsingsinkomens en maximum uurprijzen, de wijziging van toeslagpercentages in de eerste en tweede kindtabel en de wijziging van de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang. De maximum uurprijs … Continue reading Kinderopvangtoeslag 2019

Toeslagen belastingdienst

Veel mensen zijn er niet van op de hoogte dat zij recht kunnen hebben op toeslagen. Dit moet echter zelf aangevraagd worden. De belastingdienst past de regelingen niet automatisch toe. Dit kunnen allerlei toeslagen zijn zoals zorgtoeslag, kindgebonden budget etc.   Toeslagen worden berekend op basis van het toetsingsinkomen ( het fiscale jaarinkomen). Is er … Continue reading Toeslagen belastingdienst

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Europese Unie een nieuwe privacyregelgeving heeft uitgevaardigd over (persoons)gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (GDPR). In het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kader van de gewijzigde wetgeving hebben wij op onze website onze privacyverklaring hierop aangepast. Deze staat onderaan onze website of klik HIER. De privacyverklaring is … Continue reading Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)