Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Europese Unie een nieuwe privacyregelgeving heeft uitgevaardigd over (persoons)gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (GDPR). In het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kader van de gewijzigde wetgeving hebben wij op onze website onze privacyverklaring hierop aangepast.

Deze staat onderaan onze website of klik HIER.

De privacyverklaring is van toepassing op iedereen waarvan wij persoonsgegevens ontvangen.

 

Een van de vereisten van deze nieuwe regelgeving is dat in iedere situatie waarin (mogelijk) persoonsgegevens worden verwerkt, een zogeheten verwerkersovereenkomst tussen de partijen die verwerking uitvoeren, dient te worden gesloten. Deze verwerkersovereenkomst kan bestaan naast de reeds bestaande overeenkomst. Voor al onze klanten hebben wij dan ook een verwerkersovereenkomst opgesteld die onderdeel is van de opdrachtbevestiging met bijbehorende algemene voorwaarden.