Toeslagen belastingdienst

Veel mensen zijn er niet van op de hoogte dat zij recht kunnen hebben op toeslagen. Dit moet echter zelf aangevraagd worden. De belastingdienst past de regelingen niet automatisch toe.

Dit kunnen allerlei toeslagen zijn zoals zorgtoeslag, kindgebonden budget etc.

 

Toeslagen worden berekend op basis van het toetsingsinkomen ( het fiscale jaarinkomen). Is er echter sprake van een partner ( of medebewoner) dan wordt de toeslag berekend op de gezamenlijke toetsingsinkomens en aan één van de bewoners toegekend.

 

Krijgt u een afkoopsom van een klein pensioen en heeft u recht op huurtoeslag? Dan is dit “bijzonder inkomen” en dit kan buiten beschouwing blijven bij de berekening van huurtoeslag.

Hiervoor moet u echter zelf een verzoek indienen bij de belastingdienst. Dit geldt alleen voor huurtoeslag en is niet van toepassing op de overige toeslagen.