Maatregelen tegen opeenstapeling zorgkosten

Het Kabinet gaat maatregelen treffen om de opeenstapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor (langdurige) zorg maken ook het eigen risico op voor de zorgverzekering en moeten vaak bijbetalen aan medische kosten. Dit kan ertoe leiden dat veel mensen niet de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

De maatregelen om de zorg bereikbaar en betaalbaar te maken bestaan uit het invoeren van een abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en een verlaging van de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Waarschijnlijk zullen deze maatregelen per 1 januari 2019 van kracht zijn.