Kinderopvangtoeslag 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit Kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van toetsingsinkomens en maximum uurprijzen, de wijziging van toeslagpercentages in de eerste en tweede kindtabel en de wijziging van de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang.

  • De maximum uurprijs voor dagopvang bedraagt na de verhoging en jaarlijkse indexatie € 8,02.
  • De maximum uurprijs voor buitenschoolse opvang bedraagt in 2019 na de verhoging en indexatie € 6,89.
  • De maximum uurprijs voor gastouderopvang wordt alleen geïndexeerd en bedraagt in 2019 € 6,15.

De kinderopvangtoeslag voor het eerste kind gaat voor ouders met de laagste inkomens omhoog van 94 naar 96%.

Voor ouders met een modaal inkomen stijgt de kinderopvangtoeslag van 86 naar 88,3%.

Voor ouders met een toetsingsinkomen van circa € 50.000 stijgt de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind van 77,2 naar 80,9%. Het bijdragepercentage voor het eerste kind daalt met het stijgen van het inkomen tot 33,33%. Voor 2018 gebeurt dit nu bij een toetsingsinkomen van € 101.971. Deze inkomensgrens wordt in 2019 verhoogd naar € 123.920. Ouders met een inkomen tot dat bedrag krijgen dus een hoger toeslagpercentage in 2019. Ook de daling van het percentage dat ouders vergoed krijgen voor het tweede kind wordt aangepast waardoor de kinderopvangtoeslag minder daalt naarmate het inkomen van de ouders stijgt.

Door de verhoging van de toeslagpercentages gaan ouders met kinderopvangtoeslag er
in doorsnee 0,4% op vooruit. Verreweg de meeste ouders ontvangen meer
kinderopvangtoeslag door de hogere toeslagpercentages. Alleen voor de ouders met een
inkomen vanaf ruim € 120.000 én één kind op de opvang blijft de kinderopvangtoeslag
gelijk en is er geen effect op het inkomen.