“Kleine pensioenen vervallen per 2019”

Heeft u een “heel klein” pensioen? Vanaf 1 januari 2019 kunnen deze komen te vervallen en veranderen de regels hiervoor.

Neem daarom voor 1 januari 2019 contact op met uw pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld een verzekeraar of pensioenfonds) om na te vragen wat de mogelijkheden zijn. Misschien kunnen zij het geld aan u overmaken of eventueel overdragen aan uw huidige pensioenuitvoerder.

Op mijn pensioenoverzicht kunt u zien of u misschien ergens een “heel klein”pensioen hebt opgebouwd.

Ook andere regels voor “kleine pensioenen”

Ook de regels voor “kleine pensioenen”(meer dan € 2 en minder dan € 474,11 bruto per jaar) gaan veranderen. Die “kleine pensioenen”kunnen vanaf 1 januari 2019 niet meer voortijdig worden afgekocht en aan u worden uitbetaald. Ze moeten dus verplicht blijven staan. Maar pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenen ook samenvoegen. U kunt er ook voor kiezen deze onder te brengen bij de pensioenuitvoerder waar  u op dit moment uw pensioen opbouwt. Op deze manier kunt u toch uw pensioen behouden.