Particulieren

Binnen onze activiteiten is plaats ingeruimd voor het voeren van de administratie ten behoeve van particuliere klanten. Daarbij staan dienstverlening en het uit handen nemen van ingewikkelde zaken als belastingaangifte en dergelijke centraal.

DOKO Administraties doet die werkzaamheden met evenveel zorg als voor haar bedrijfsmatige cliënten. Ons bedrijf verricht echter geen activiteiten voor personen wanneer die werkzaamheden zich niet met onze beroepsethiek verdragen.Wij geloven sterk in eerlijk.

Met name mensen die door leeftijd of omstandigheden niet meer in staat zijn om hun administratie, aangifte en betalingen zelf nog helemaal te verrichten, kunnen wij de helpende hand bieden. Daarbij geldt voor DOKO Administraties dat het in ons gestelde vertrouwen voor ons heilig is.